Predajca

Názov:NOVUX spol. s r.o.
IČO:31587071
DIČ:2020436484
IČ DPH:SK2020436484
Mesto:Dubnica nad Váhom
PSČ:018 41
Adresa:Kmeťova 358/2
Telefón:+421424426411
E-mail:novux@novux.sk
Kontakt:Juraj Šupák

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08