PrevádzkareňNOVUX spol. s r.o.
Kmeťova 358/2
018 41 Dubnica nad Váhom


: +421424426411
: novux@novux.sk

SídloNOVUX spol. s r.o.
Kmetova 358/2
018 41 Dubnica nad Váhom

: 31587071
: 2020436484
: SK2020436484


Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08